ساخت وبلاگ جدید
ساخت وبلاگ جدید و حرفه ای در چند ثانیه

عاداتى که می‌تواند نشان دهنده کمبود اعتماد به نفس باشد:


١. به همه چیز بله گفتن و ناتوانى در نه گفتن به بعضى درخواست ها و امور خلاف میل فرد.

٢. مکالمات درونى منفى و یا خود سرزنش گرى.

٣. عقب نشینى کردن از اهداف زمانى که فرد مورد انتقاد دیگران قرار مى گیرد.

٤. ناتوانى در تصمیم گیرى. 

٥. ترس از شکست.

٦. انتقادات سازنده در مورد کارها و امور را یک مشکل و نقص شخصى فرض کردن. 

۷. ترس از بیان نظرات و ایده ها در برابر دیگران.

۸. زود تسلیم شدن.

۹. مقایسه منفى خود با دیگران.

۱۰. جمع کردن شانه ها و خمیده راه رفتن.

۱۱. بى قرارى و اضطراب مزمن

۱۲. سعى در اثبات اینکه موفقیت ها و دستاوردهاى فرد فقط یک شانس و اتفاق بوده.

۱۳. خرید چیزهایى که دیگران دوست دارند، به جاى خریدن چیزهایى که خود فرد دوست دارد.

۱۴. کناره گیرى از اجتماعات.

۱۵. اغراق بیش از حد در مشکلات شخصى.

۱۶. ترس از تجربه هاى جدید.

@bakelasbashim


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

filedownload گروپ7 هود صنعتی استیل کتابخانه عمومی اعتمادیه همدان rahnod32 Susan وبلاگ خبری موسیقی برندینگ Renee هميشه سونيک